Omrania-Hilton-Riyadh-Hotel-Residences-KSA-0

Hilton Riyadh Hotel and Residences. Photo © Hilton