Omrania-Hilton-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA-03

The Hilton Riyadh Hotel & Residences, Saudi Arabia. Photo © Hilton