Omrania-Salam-Park-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA

Salam Park, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Ali Al Mubarak / Arriyadh Development Authority