Omrania-Hilton-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA

Hilton Riyadh Hotel & Residences, Saudi Arabia. Photo © Omrania