Omrania-Salam-Park-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA-ali-alsuhaibani

Salam Park, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Ali Alsuhaibani