Tuwaiq Palace Riyadh KSA

Tuwaiq Palace, Riyadh. Omrania | Atelier Frei Otto | Buro Happold. Photo © Arriyadh Development Authority