Salam_Park-1200×628

Salam Park, Riyadh. Photo © Ali Al Mubarak / Arriyadh Development Authority